Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klimatanalys för Jönköpings län

Det pågår globala klimatförändringar vilka förväntas bli påtagliga även i Jönköpings län. Effekterna kommer att påverka brett över flera sektorer och verksamheter. Detta medför att en anpassning till klimatförändringar kommer att bli nödvändigt. Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. I uppdraget ingår att samla och sprida information om klimatförändringarnas påverkan i länen. Därför har Länsstyrelsen i Jönköpings län låtit göra en klimatanalys som beskriver en möjlig utveckling av klimatet i länet baserat på utsläppsscenarier från FN:s klimatpanel. Analysen och rapporten har tagits fram av SMHI och utgör ett underlag för Länsstyrelsens fortsatta arbete med klimatanpassning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_09&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss