Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fornlämningar i skogsbruket - Kompetensutveckling för ökad kulturmiljöhänsyn

Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar – och skogen en resurs med stora ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Skogspolitikens mål är att produktion och miljö ska väga lika. Det ställer krav på ett hållbart skogsbruk där alla skogens värden beaktas. Kulturmiljöerna i skogen omfattas av miljökvalitetsmålet Levande skogar och av olika lagstiftningar. Skyddet för de fasta fornlämningarna regleras av kulturminneslagen, medan hänsynen till övriga kulturhistoriska lämningar – om de är belägna i skogsmark – omfattas av skogsvårdslagen § 30. I Jönköpings län finns cirka 12 000 fasta fornlämningar och 24 000 övriga kulturhistoriska lämningar registrerade. Ungefär två tredjedelar av dem är belägna i skogsmark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss