Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fiskevårdsplan Västerån

Denna förvaltnings- och utvecklingsplan avser att presentera en framåtsträvande verksamhetsöversikt över flera närliggande fiskevårdsområden i Västeråns delavrinningsområde, med vägledande åtgärdsförslag av dels övergripande natur, men också sådana som rekommenderas för enskilda fiskevårdsföreningar. Planen innefattar totalt 6 fiskevårdsområden belägna i Västerån, ett av Nissans större biflöden. De ingående sjöarna omges till största delen av skogsmark och myrrika områden vilket ger vattnet en naturligt näringsfattig karaktär. Detta formar den typiskt artfattiga floran och faunan och naturligtvis fiskbeståndens storlek och sammansättning. I en för området typisk sjö ingår 3-5 fiskarter. Rovfiskar som abborre och gädda dominerar sjöns fisksamhälle.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_20&context=25