Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

En aktuell översiktsplan

I samband med införandet av den nya plan- och bygglagen (2010:900) 2 maj 2011, fick Länsstyrelsen en tydligare roll i processen kring aktualitetsprövningen av kommunernas översiktsplaner. Enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL) ska kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod pröva om kommunens översiktsplan är aktuell i förhållande till de krav som ställs i PBL. Nytt sedan 2 maj 2011 är att Länsstyrelsen enligt 3 kap 28 § PBL ska lämna en sammanfattande redogörelse till kommunen minst en gång per mandatperiod. Den ska innehålla en redovisning av de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och Länsstyrelsens synpunkter på dessa. Länsstyrelsen ska också lämna en sammanfattande redogörelse när kommunen begär det.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__23&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss