39 % kvar - en mätning av Torpas kulturhistoriska status

Länsstyrelsen vill med denna inventering undersöka hur mycket som återstår av Torpas ursprungliga kvalitéer hos bebyggelse och gårdar, genom att använda en kvantitativ modell byggd på poängsättning. Som referenspunkt för våra bedömningar fungerar inventeringen av Torpa år 1983 och då särskilt avsnittet ”riktlinjer för ombyggnad”. Enligt modellen bedöms fasad, tak, fönster, dörr, balkong, gård och gårdshus med noll, ett eller två. Noll är lika med förvanskad, ett står för smärre förändringar och två för oförvanskad eller nästan oförvanskad. Metoden visar att 39 % av Torpas ursprungliga kvalitéer är bevarade. 61 % har på ett eller annat sätt förvanskats. Byggnaders gårdssidor har förändrats mer än gatusidorna, 34 % mot 41 %.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_18&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss