Strimsporig hjorttryffel

Strimsporig hjorttryffel Elaphomyces striatosporus är en rödlistad art vilken är klassad som starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan (Gärdenfors 2010). Arten har ett eget åtgärdsprogram (Rydberg 2007). Strimsporig hjorttryffel är en mycket sällsynt hypogeisk (underjordisk) svamp som endast är funnen i Sverige och Norge. Den betraktas därmed som endemisk för detta område. I Sverige finns flera aktuella förekomster vilka presenteras i denna rapport. I åtgärdsprogrammet har det föreslagits en inventeringsinsats. Skälet är främst att arten, liksom andra svampar med fruktkroppar under jord, har ett mörkertal av okänd storlek.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_10&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss