Odlingslandskapets biologiska mångfald i Jönköpings län 2010

Detta projekt tar sin utgång i det regionala miljömålsarbetet. Rapporten är resultatet av åtgärd nummer 4 i åtgärdsprogrammet för ”Djuren och växternas år 2003” (Länsstyrelsen meddelande 2004:46). Åtgärdens syfte är att sammanställa dataunderlag som har en koppling till odlingslandskapet. Sammanställningen ska visa var i länet de finaste ängs- och betesmarkerna finns. Med hjälp av ett urval på 18 261 kända naturvärden och 24 822 värdefulla marker i länet identifierades 92 värdetrakter i odlingslandskapet. Värdetrakterna är de områden i odlingslandskapet som, enligt urvalet, har högst täthet av värdekärnor. Värdetrakterna ska utgöra underlag för det fortsatta arbetet inom biologisk mångfald. Rapporten kan användas som underlag för kommande landskapsstrategier.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_18&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss