Minnen vid vattnet - Inventeringar av kulturmiljöer längs vattendrag inom projekt Kultur Aqua - Årån och Solgenåarna

Under år 2010 genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län en inventering av kulturmiljöer längs vattendragen Årån i Värnamo kommun och Solgenåarna i Emåns avrinningsområde. Inventeringsprojektet går under benämningen Kultur Aqua och är finansierat med anslaget 7:2, bidrag till kulturmiljövård från Riksantikvarieämbetet. Inventeringen av kulturmiljöerna är en del av arbetet med miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag". Syftet med projektet är att inventera de vattendrag som anses extra värdefulla och skyddsvärda ur natursynpunkt och som redan värderats och biotopkarterats. Behovet har visat sig vara stort för att kartlägga kulturmiljöer som är i riskzonen att skadas i samband med biotopisk åter-ställning av vattendragen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_26&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss