Miljömålen för vattnets bästa - åtgärdsprogram 2011-2015

Detta åtgärdsprogram löper över åren 2011-2015 och omfattar miljökvalitetsmålen Ingen övergödning,Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt delmål 1 och 2 under Bara naturlig försurning. Programmet syftar till att miljömålen för Jönköpings län ska uppnås. Länets miljömål följer samma struktur som de nationella målen och utgör länets bidrag till att nå dessa. Jämsides de svenska miljömålen pågår arbetet med EU:s vattendirektiv vilket vi i Sverige kallar vattenförvaltning. Vattenförvaltningen berör mest de miljömål som är med i detta åtgärdsprogram, men även Giftfri miljö berörs. I Sverige bedrivs arbetet med vattenförvaltningen i fem vattendistrikt. Jönköpings län tillhör två av dem: Västerhavets och Södra Östersjöns.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_01&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss