Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kvicksilver i fisk i Jönköpings län 1999 - 2009

För att följa utvecklingen av kvicksilver i fisk i Jönköpings län så antogs ett regionalt miljöövervakningsprogram, ”Miljögifter i fisk”, år 2004. Programmet omfattar 12 sjöar med provtagning vart femte år. I denna rapport presenteras resultat från miljöövervakningssjöarna samt ytterligare 28 sjöar och ett vattendrag för perioden 1999 till 2009. Extrasjöarna och vattendraget har undersökts inom kommunernas egen övervakning. Kvicksilverhalten i gädda överskrider WHO/FAO:s gränsvärde på 0,5 mg Hg/kg våtvikt (milligram kvicksilver per kg våtvikt) i två tredjedelar av de undersökta sjöarna. I en tredjedel av sjöarna är halterna mycket höga, över 1,0 mg Hg/kg våtvikt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_07&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss