Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Källundasjön, nätprovfiske 2009

Källundasjön har ett till antalet relativt normalstort fiskbestånd vars biomassa är något lägre än förväntat. Sjön har måttlig ekologisk status och domineras av karpfisk. Fiskarnas medelvikt är förhållandevis låg vilket dels beror på att det är ont om större individer och dels på den stora gerspopulationen. Det finns få större abborrar vilket kan bero på konkurrens med mört och högt predationstryck från gädda. Eftersom det finns så mycket gers är det även troligt att dessa konkurrerar med abborren i sjön. Beståndet av gädda tycks vara välmående och relativt stort. Trots att inga årsyngel av mört fångades bedöms mörtbeståndet vara opåverkat av försurning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_13&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss