Inventering av förorenade områden i Gnosjö kommun

Under 1990-talet påbörjade Naturvårdsverkets arbete med att lösa problemet med förorenade områden. Som en fortsättning på detta arbete genomförs nu ett inventeringsarbete av landets länsstyrelser grundat på en metodik framtagen av Naturvårdsverket, Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), rapport 4918 Naturvårdsverket 1999. I Jönköpings län har under 2007/2008 och våren 2009 pågått inventering i Värnamo och Gnosjö kommun. Denna rapport redovisar resultatet i Gnosjö kommun. Inventeringen har resulterat i registrering av 508 objekt i Länsstyrelsens databas för förorenade områden (EBH-stödet) varav 141 objekt är riskklassade enligt den framtagna metodiken. Övriga objekt i databasen har endast identifierats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_06&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss