Fiskevårdsplan för öringen i sjön Örken

Föreliggande fiskevårdsplan består dels en faktadel med information om Örkens fiskvårdsområdesförening, dess arbete och dess vatten, dels av en åtgärdsdel i vilken åtgärdsförslag avseende fiskevård och förvaltning av sjöns öringbestånd presenteras. Med planen som styrdokument kan Örkens fiskevårdsområdesförening bedriva ett aktivt och lokalt anpassat fiskevårdsarbete och på så sätt skapa förutsättningar för ett rationellt och långsiktigt hållbart nyttjande av öringbeståndet. Planen har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Örkens fiskevårdsområdesförening. Finansiering har skett via statliga fiskevårdsmedel och EU-medel inom ramen för LEADER som är en metod att arbeta med landsbygdsutveckling inom EU´s landsbygdsprogram 2007-2013.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_35&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss