Djurens och växternas miljömål

Detta åtgärdsprogram gäller för åren 2012-2016 och omfattar miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. Åtgärderna i programmet är konkreta insatser som ska bidra till att vi når miljökvalitetsmålen. Många av åtgärderna handlar om att informera markägare, lantbrukare, allmänhet med flera. Detta är en följd av att landskapsmålen är beroende av det sätt som vi sköter och brukar vår omgivning, och i det arbetet är alla som förvaltar ett stycke mark de viktigaste aktörerna. För varje enskild person är det dock svårt eller omöjligt att se helheten och här spelar myndigheter och övergripande organisationer en viktig roll som samordnare och förmedlare av information.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_31&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss