Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upptäck effekterna av klimatpåverkan

Regionalt fenologinätverk som underlag till indikator för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett regionalt fenologinätverk. I uppdraget ingår även att fundera kring möjligheterna att använda fenologi som en miljömålsindikator för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Fenologi är läran om cykler i naturen, hur årstidernas växlingar påverkar periodiska fenomen som till exempel när blommor börjar blomma eller när löven spricker ut. Fenologiska förändringar får effekter från populationsnivå till ekosystemnivå, liksom på människors hälsa och skogs- och jordbrukets verksamhet. Fenologiska data har i Sverige på vissa platser samlats in systematiskt redan på 1800-talet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_07&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss