Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tillsynsvägledningsplan 2011-2013

I Länsstyrelsernas regleringsbrev för år 2010 anges att länsstyrelserna ska ta fram tillsynsvägledningsplaner och genom tillsynsvägledning förbättra förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna. Arbetet med tillsynsvägledning ska bland annat ske genom regional miljösamverkan. Vidare ska länsstyrelserna efter samråd med kommunerna bidra till genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan. Motsvarande uppdrag återfanns i 2008 och 2009 års regleringsbrev, vilket innebär att föreliggande tillsynsvägledningsplan är den tredje i sitt slag. Naturvårdsverket har på uppdrag av Tillsyns- och föreskriftsrådet låtit utvärdera länens tillsynsvägledningsplaner för år 2009. Utvärderingen som bör ses som en förstudie finns publicerad i Naturvårdsverkets rapport 59701.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_28&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss