Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Småskalig vattenkraft i Jönköpings län

Inom energi-, klimat- och miljöpolitiken finns såväl synergieffekter (områden eller verksamheter som kan dra fördel av respektive delmål) som konfliktområden (områden där möjligheterna att uppnå andra mål hindras eller försvåras). Att urskilja och identifiera dessa synergier/konflikter underlättar såväl beslutsprocessen som styrningen i samhället. Länsstyrelsen och Svensk Vattenkraftförening (SVAF) har gjort en sammanställning av i länet befintliga dammar och deras energipotential samt förekommande natur- och kulturvärden i vattendragen/sjöarna som berörs av dessa dammar. Sammanställningen kan användas av dem som vill ansöka om tillstånd till ett vattenkraftverk, i arbetet med landsbygdsutveckling, klimatstrategins förverkligande, Länsstyrelsens ärendehandläggning och miljömålsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_19&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss