Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skadade fornlämningar och brott mot kulturminneslagen

Under hösten 2009 genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings län efterundersökningar och återställningar av fem gravar och gravfält som skadats vid markberedning. Medel för att efterundersöka och återställa dem söktes från Riksantikvarieämbetet eftersom skadeståndskrav av olika anledningar inte kunde processas. Dessutom efterundersöktes en nyupptäckt skadad fossil åker. Den bekostades dock inte av Riksantikvarieämbetets medel utan av skadestånd, men har ändå av praktiska skäl medtagits i rapporten. Ett av objekten skadades när en bruksväg anlades inom en jordbruksfastighet. De övriga fem har skadats genom skogsbruksåtgärder, som utgör den största andelen begångna kulturarvsbrott, både i länet och i landet i övrigt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_27&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss