Riskhantering vid miljöfarlig verksamhet

För att kontrollera hur väl länets tillståndspliktiga företag som bedriver miljöfarlig verksamhet uppfyller gällande bestämmelser har Länsstyrelsen bedrivit ett tillsynsprojekt hösten 2010. Resultatet av denna granskning följer av redovisad rapport. Bedömningen av hur företagen systematisk arbetar med miljöriskfrågor, samt hur deras kemikaliehantering ser ur är begränsad till de krav som Länsstyrelsen ställer på detta i enlighet med lagstiftningen i miljöbalken och egenkontrollförordningen samt i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_34&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss