Öppet landskap

Ett öppet och varierat jordbrukslandskap är tillsammans med de slutna skogsområdena den landsbygd som ger Jönköpings län dess karaktär och särprägel. Förhoppningen är att boken ska bidra till en större insikt om det öppna landskapets olika särarter och dess betydelse såväl historiskt som i nutid. Bokens första del behandlar skötsel av betesmarker, åkerholmar, stenmurar och andra rester och spår av äldre tiders brukande av marken. Bokens andra del ger råd och kunskap om hur betesmarkerna på bästa sätt utnyttjas i dagens nötkötts- respektive lammköttsproduktion.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djurhållning
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__8&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss