Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Metoder för förankring av åtgärdsprogram och nationell-regional samverkan

Miljömålsarbetet är en tvärsektoriell uppgift för Länsstyrelsen. Andra arbetssätt än i myndighetsutövningen krävs. De som arbetar med miljömål och åtgärdsarbete har ofta sin tyngdpunkt i myndighetsarbetet. Det uppstår svårigheter när två olika synsätt ska förenas. Detta projekt förväntas bidra till bättre metoder för förankring av åtgärdsarbetet hos regionala och lokala aktörer i syfte att förbättra det regionala åtgärdsarbetet så att det ger miljöeffekt. Inledningsvis ges i rapporten en bakgrund till länsstyrelsernas miljömålsarbete, länsstyrelsernas roll och uppgifter och den statliga styrningen av tvärsektoriella områden. Därefter ges en kortfattad beskrivning av några begrepp som är väsentliga i sammanhanget, nämligen implementering, governance, förankring och delaktighet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_35&context=25