Metallundersökning i Anderstorpsån

Anderstorpsån är ett av Nissans större tillflöden. I området kring Anderstorp och Gnosjö har det under lång tid funnits ytbehandlings- och metallindustrier som bidragit till utsläpp av tungmetaller till ån. De moment i ytbehandlingsprocessen som ger metallutsläpp är främst rengöringen av godset (sköljningen) och rengöringen av processkaren. Sköljvattnet renas men innehåller fortfarande förhöjda halter av metalljoner. De vanligaste metallerna som släpps ut är zink, krom, nickel och koppar men förhöjda halter av bly, kadmium, kvicksilver, tenn, aluminium och järn kan också förekomma. Alla metaller är toxiska, även de essentiella metaller som behövs i biologiska processer är giftiga vid höga halter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_10&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss