Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2010-2012

Länsstyrelsen ska enligt länsstyrelseinstruktionen verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Genom sitt jämställdhetsråd har Länsstyrelsen därför tagit initiativ till framtagandet av en regional jämställdhetsstrategi för Jönköpings län. Utgångspunkten för strategin är att konkretisera de nationella jämställdhetsmålen utifrån de förhållanden som råder i Jönköpings län och att föreslå insatser för att föra utvecklingen framåt. Arbetet med strategin har pågått under 2008/2009, i bred samverkan med aktörer från olika delar av samhället och länet, genom föreläsningar och överläggningar kring varje delmål. Innehållet i strategin bygger till stor del på förslag som framkommit vid dessa möten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__1&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss