Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av svampar i ängs- och betesmarker i Jönköpings län 2007-2008

Denna rapport innehåller resultaten från inventeringar och riktade eftersök av blårödling (Entoloma madidum (bloxamii)), fager vaxskivling (Hygrocybe aurantiosplendens) samt praktvaxskivling (Hygrocybe splendidissima) i Jönköpings län under 2007 och 2008 på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Uppdraget är ett led i det regionala arbetet med att genomföra åtgärder föreslagna i Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2009 – 2013 (Jordahl in litt.). Inventeringen har utförts av Kerstin Bergelin. Totalt besökte Kerstin 26 lokaler i länet företrädesvis i den sydöstra delen av länet, där de geologiska och kulturgeografiska förutsättningarna tycktes bäst för arterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_04&context=25