Inventering av marktaggsvampar i Jönköpings län 2007-2008

Svampsläktet Sarcodon, fjälltaggsvampar, är ett släkte svampar där många arter är hotade och finns upptagna på den svenska rödlistan. För att kartlägga förekomsten av arterna genomfördes en inventering av marktaggsvampar i Jönköpings län 2007-2008. Inför inventeringen var de kända förekomsterna av fjälltaggsvampar få i länet. Inventeringen inriktades på tallskogar, men även granskogar, barrblandskogar och några bokskogar inventerades. Totalt inventerades 76 lokaler. Flera fynd av Sarcodon-arter gjordes, bland annat hittades de för länet tidigare okända arterna Sarcodon fennicus och S. martioflavus i Vetlanda kommun. Dessutom framkom uppgifter om ett aktuellt fynd av skrovlig taggsvamp, Sarcodon scabrosus från Mullsjö kommun.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss