Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av förorenade områden i Värnamo kommun

Under 1990-talet påbörjade Naturvårdsverket arbetet med att lösa problemet med förorenade områden. Som en fortsättning på detta arbete genomförs nu inventering av potentiellt förorenade områden av landets länsstyrelser grundat på en metodik framtagen av Naturvårdsverket, Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), rapport 4918 Naturvårdsverket 1999. I Jönköpings län har under hösten 2007 och våren 2008 pågått inventering i Värnamo kommun och under våren 2008 påbörjades arbetet även i Gnosjö kommun. Denna rapport redovisar resultatet av inventeringen i Värnamo kommun. Inventeringen har resulterat i registrering av 492 objekt i Länsstyrelsens databas, EBH-stödet. Av dessa är 64 objekt inventerade och riskklassade enligt den framtagna metodiken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_13&context=25