Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Habitatkrav och bevarandeåtgärder för klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) i Jönköpings län

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) är en hotad art som har minskat i landet men även på flera håll i Europa. Arten har klassats som Sårbar av den svenska rödlistan och ett åtgärdsprogram för klockgentiana och alkonblåvinge är framtaget av Naturvårdsverket. Syftet med den här undersökningen är att utreda orsaker till tillbakagången i Jönköpings län samt att finna åtgärder för att bevara klockgentianan. I Jönköpings län förekommer arten i den västra delen och sommaren 2008 eftersöktes den på 21 lokaler varav, 41 dellokaler. Populationen av klockgentiana kan delas in i olika populationstyper; senil, stabil eller dynamisk. Den senila typen hyser enbart gamla plantor och den stabila typen består mestadels av gamla plantor dock med en liten andel unga plantor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_12&context=25