Försurning och kalkning i Jönköpings län

Vädret är en viktig faktor för att förstå förhållandena i miljön. 2009 var det sol- och värmerekord i april men som helhet var årets medelnederbörd och medeltemperatur nära det normala för länet. Vattenflödena var låga under nästan hela året. Svavelnedfallet har minskat kraftigt i länet. Senaste årens mätningar visar värden i nivå med vad som kan vara långsiktigt hållbart. I markvattnet saknas dock tydliga tecken på bättre förhållanden. Störst omfattning av kalkning har de sydvästra delarna av länet. Under 2009 spreds cirka 11 800 ton kalk, vilket är en minskning med 5,6 % jämfört med året innan. Den genomsnittliga prisökningen var cirka 3 % för kalken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_16&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss