Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bristanalys - En genomgång av datakällorna till den regionala miljömålsuppföljningen samt en översyn av bristerna i uppföljningen

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål med 72 tillhörande delmål. Länsstyrelserna samordnar det regionala arbetet med miljökvalitetsmålen och har regionaliserat miljökvalitetsmålen och delmålen så att de stämmer med förhållandena i respektive län. Regionaliseringen har resulterat i att Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med 14 miljökvalitetsmål (ej Storslagen fjällmiljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård), 70 delmål och 1 mål på medellång sikt under Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsen har ett årligt uppdrag att bedöma måluppfyllelsen för de regionala miljökvalitetsmålen. Bedömningarna presenteras på miljömålsportalens regionala sidor www.miljomal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_03&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss