Blomflugor i övre Emådalen

Denna rapport är en sammanställning över blomflugor (Diptera, Syrphidae) som noterats i Övre Emådalen mellan 2005 och 2010. Till grund för resultatet ligger bifångster från arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter samt privata insamlingar gjorda av författarna i området. Totalt har 240 arter av blomflugor noterats varav minst 8 är nya för provinsen Småland. 10 av de funna arterna finns med på den svenska rödlistan. Särskilt noterbara fynd från området utgörs t.ex. av rödhornig månblomfluga, Eumerus ruficornis, tallsotblomfluga Psilota atra, brunpannad fotblomfluga Platycheirus brunnifrons, boksavblomfluga Brachyopa panzeri, kort rotlusblomfluga Pipizella virens samt giffelblomfluga Ceriana conopsoides.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_32&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss