Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vedlevande skalbaggar och kryptogamer i ek– och bokmiljöer i Värnamotrakten

Under 2008 genomfördes på sex lokaler i Värnamotrakten ett eftersök av arter inom ”Åtgärdsprogram för bevarande av sex hotade bokskogsarter” (Malmqvist m fl 2006), ”Åtgärdsprogram för bevarande av läderbagge (Osmoderma eremita)” (Antonsson 2001) samt ”Skalbaggar på eklågor” (Nilsson 2006). Åtgärdsprogrammen omfattar nio skalbaggar, en lav och en svamp. Dessutom finns ett flertal följearter i åtgärdsprogrammen som eftersökts. Inventeringen har genomförts med fönsterfällor, sållningar och fältobservationer. Undersökningen kunde påvisa förekomst av en av åtgärdsprogramsarterna, nämligen kardinalfärgad rödrock Ampedus cardinalis. I övrigt visade de undersökta lokalerna sig hysa flera mycket sällsynta arter varav ett flertal följearter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_09&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss