Våga se – Våga agera

Kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen har med anledning av ett särskilt regeringsuppdrag förstärkt sin tillsyn av kommunernas arbete när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsammans med Socialstyrelsen har länsstyrelserna tagit fram gemensamma kriterier för att bedöma kommunernas verksamhet på ett likartat sätt över landet. Kriterierna utgår från den lagstiftning och övrig normering som finns på området. En nationell rapport kommer att lämnas till regeringen i december 2009. I Jönköpings län har samtliga kommuner bland annat besvarat en enkät. En fördjupad tillsyn har genomförts i Eksjö, Jönköping och Tranås. Det pågår ett aktivt arbete inom länet för att förbättra stödet till utsatta kvinnor och barn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_41&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss