Undervattensväxter i Södra Vixen och Norra Vixen

Basinventering och eftersök enligt åtgärdsprogram för hotade arter Länsstyrelsen i Jönköpings län har gett Calluna AB i uppdrag att inventera undervattensväxter i Södra och Norra Vixen. I uppdraget ingick särskilt eftersök av sjönajas och styvnate i Södra Vixen och uddslinke i Norra Vixen, men Södra Vixen skulle också basinventeras eftersom det är ett Natura 2000 område. I Södra Vixen påträffades tre rödlistade vattenväxter. Sjöhjortron fanns i stora delar av sjön i mycket riklig mängd. Sjöhjortron indikerar klart och näringsfattigt vatten. Dessutom fanns det rikligt med bandnate på stora områden vilket också indikerar klart vatten och höga naturvärden. Sjönajas påträffades endast på en lokal utanför Vixenstugan och ganska glest.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_03&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss