Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Undersökning av ISO14000-certifierade och EMAS registrerade företag i Jönköpings län

Syftet med denna undersökning var att kartlägga hur ISO 14000-certifierade och EMASregistrerade företag i Jönköpings län arbetar med ständiga förbättringar samt om de använder sig av de nationella miljömålen i sitt miljöledningsarbete, vid framtagande av nyckeltal och i samband med utvärdering av genomförda åtgärder. Målet med undersökningen, som genomförts som ett projektarbete av två elever inom Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping, var att redogöra för nuläget bland länets certifierade och registrerade företag samt att visa på goda exempel som kan inspirerar företag som inte kommit lika långt i sitt arbete. Enkäten visar att företagens miljöledningssystem inkluderar frågor såsom utsläpp till luft och vatten, energiförbrukning, transporter, kemikalie- och avfallshantering samt inköp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_35&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss