Vind i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tre steg till en bra behovsbedömning

När en detaljplan görs ska ett beslut tas om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Den bakomliggande analysen tillsammans med beslutet kallas behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Vid behovsbedömningar används ofta någon form av checklista för att sortera ut de miljöaspekter som kan tänkas bli berörda. En sådan checklista kan lätt bli både omfattande och svårtolkad, särskilt för allmänheten. Arbetet bör därför koncentreras till sådana miljöaspekter som kan förväntas vara utslagsgivande för bedömningen om en betydande miljöpåverkan kan uppstå.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__4&context=25