Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2008

År 2000 påbörjades vid Länsstyrelsen ett projekt för att införa ett miljöledningssystem. Miljöutbildning för personalen genomfördes och en miljöutredning för hela verksamheten gjordes. En miljöpolicy antogs 2001 samtidigt som både mål och handlingsplan för miljöarbetet togs fram. En del åtgärder genomfördes, exempelvis en ”papperskampanj” och när åtta nya tjänstebilar köptes in samma år valdes biogasdrift. Mål och handlingsplan för miljöledningsarbetet revideras årligen i samband med verksamhetsplaneringen. Ansvaret för miljöledningsarbetet ligger i linjeorganisationen. Under år 2007 bildades en ny avdelning, Utvecklings- och informationsavdelningen, som har tagit över rollen som samordnare. Avdelningens chef är också miljöansvarig.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_12&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss