Lex Sarah i Jönköpings län 2008

En sammanställning av anmälda missförhållanden inom omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. I 14 kapitlet 2 § socialtjänstlagen, SoL, och 24 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns bestämmelser om skyldigheten att vaka över att äldre personer och personer med funktionshinder får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden samt om skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden i omsorgen om dessa personer. Skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden och uppgiften att vaka över benämns Lex Sarah. Länsstyrelsen har genomfört en kartläggning av de anmälningar som gjordes till socialnämnderna i länets kommuner under 2008.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_18&context=25

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss