Landskapskaraktärisering

En helhetssyn på landskapet vid planering och prövning av vindkraftanläggninar Länsstyrelsen har under 2008/2009 arbetat med en metodstudie för att diskutera och hantera landskapets förutsättningar för vindkraft. Projektet finansieras av Boverket och av regionala projektmedel. Projektet har bedrivits med kompetenser från Länsstyrelsens miljö och samhällsbyggnadsavdelning, naturavdelning och Jönköpings läns museum. I anslutning till projektet har en workshop med länets kommuner anordnats. Länsstyrelsen vill i rapporten uppmärksamma konflikter som kan uppstå mellan natur-, kultur- och rekreationsvärden vid lokalisering av vindkraft samt ta fram principer för hur hänsyn kan tas till landskapet. Projektet har utgått från sex fallstudieområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_48&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss