Inventering av Tabergsåns avrinningsområde

Inventering av pågående och nedlagda miljöfarliga verksamheter samt potentiellt förorenade områden inom Tabergsåns avrinningsområde Under 1990-talet påbörjades Naturvårdsverkets arbete med att lösa problemet med förorenade områden. Som en del i detta arbete genomförs nu ett inventeringsarbete av landets länsstyrelser grundat på en metodik framtagen av Naturvårdsverket, Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO), rapport 4918 Naturvårdsverket 1999. I Jönköpings län pågår inventeringen kommunvis och Jönköpings kommun var vid detta projekts start ännu inte påbörjad. I samband med en ansvarsutredning rörande undersökningar av Munksjön påbörjades inventering av de delar av Jönköpings kommun som ligger inom Tabergsåns avrinningsområde som mynnar i Vättern, via Munksjön.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_27&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss