Hur kommunicerar vi oss fram till en Giftfri miljö?

Råd till tillsynsmyndigheter och andra Flera års arbete med att utveckla det förebyggande kemikaliearbetet inom miljöskyddet på länsstyrelsen har resulterat i en bild av vad man behöver göra på myndigheterna vilket redovisats i en Handbok för tillsynsmyndigheter (1). I denna fortsättning har ett försök att också få en mer direkt bild av de svårigheter och möjligheter som kemikalieanvändande företag har i arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Därför kontaktades tio företag (Bföretag där länsstyrelsen har tillsynen) under senhösten 2008 med enkät och djupintervjuer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_10&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss