Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hur kommunicerar vi oss fram till en Giftfri miljö?

Råd till tillsynsmyndigheter och andra Flera års arbete med att utveckla det förebyggande kemikaliearbetet inom miljöskyddet på länsstyrelsen har resulterat i en bild av vad man behöver göra på myndigheterna vilket redovisats i en Handbok för tillsynsmyndigheter (1). I denna fortsättning har ett försök att också få en mer direkt bild av de svårigheter och möjligheter som kemikalieanvändande företag har i arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Därför kontaktades tio företag (Bföretag där länsstyrelsen har tillsynen) under senhösten 2008 med enkät och djupintervjuer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_10&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss