Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Jönköpings län ska vara fritt från skador av alkohol och tobak samt fritt från narkotika, dopning och missbruk och beroende av läkemedel. Allas uppväxt ska vara fri från alkohol, tobak, narkotika och dopning. Handlingsplanen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län har tagits fram av Länsstyrelsen, Landstinget, Polisen och företrädare för länets kommuner i samverkan med representanter från andra myndigheter och flera idéburna organisationer. Syftet med handlingsplanen är att stärka samverkan och effekterna av det förebyggande arbetet. Processen med att ta fram handlingsplanen har ökat samverkan mellan de olika aktörerna i vårt län och detta ger oss goda förutsättningar för att nå resultat i fortsättningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_07&context=25