Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Genomförandet av vattenförvaltningen – En jämförelse mellan Irland och Sverige

Ramdirektivet för vatten antogs år 2000. Sedan dess har både Sverige och Irland vidtagit ett stort antal åtgärder för att genomföra direktivet. Båda länderna har delats in i vattendistrikt. I Sverige organiseras genomförandet av direktivet på distriktsnivå av vattenmyndigheter och på Irland av en projektgrupper ledda av lokala myndigheter. Det praktiska arbetet utförs av konsulter på Irland och av tjänstemän i Sverige. Implementeringen av direktivet i nationell lagstiftning är genomförd i Sverige och genomförs etappvis på Irland. Båda länderna har tagit fram och antagit nya föreskrifter och Sverige har även antagit en ny förordning och gjort ändringar i befintlig lagstiftning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_30&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss