Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Familjehemsvård i Jönköpings län 2008

Kommunerna är skyldiga att årligen lämna en förteckning till Länsstyrelsen över samtliga barn som är placerade i familjehem eller annat enskilt hem. Dessa förteckningar utgör underlaget för Länsstyrelsens årliga statistik. Vi kan för 2008 notera följande: - 513 barn och ungdomar var placerade i familjehem eller annat enskilt hem. En ökning med 31 barn i förhållande till 2007. - 195 barn placerades under året. Det är 25 fler än 2007. - Placeringarna upphörde för 181 barn. - Mer än hälften, 56 %, av barnen var placerade inom den egna kommunen. - Andelen barn som placerades i familjehem hos anhöriga ligger tämligen konstant på 27 %. - Vid årsskiftet 2008/2009 var 332 barn placerade i familjehem eller i annat enskilt hem, vilket är 5 barn fler än föregående årsskifte.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_05&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss