Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2008

Nederbörden sommaren 2008 var liksom föregående år mycket stor och ledde till höga vattenflöden i många vattendrag. Nederbörden fick dock inte samma omfattande påverkan på fiskbestånden, troligen på grund av att nederbörden inte koncentrerades i kortare skyfall samt att vattenmängderna oftast inte nådde upp till samma nivåer som året innan. Resultatet från elfiskena pekar på en stark återhämtning hos öringbestånden i många vattendrag. Kraftigt ökande tätheter av årsungar noterades, troligen som ett resultat av en minskad inomartskonkurrens. Tätheterna av äldre öringungar var däremot mycket låg på många håll, en indikation på den starka effekt 2007 års nederbörd och dess följdverkningar hade på öringbestånden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_17&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss