Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bottenfauna i Jönköpings län 2008

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Medins Biologi AB under hösten 2008 genomfört bottenfaunaundersökningar i 52 rinnande vatten inom kalkningens effektuppföljning, regional miljöövervakning och regional inventering av naturvärden. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbedömts med avseende på surhet och näringsämnesbelastning. Bottenfaunan har också statusklassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har dessutom använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärde. Inom kalkningens effektuppföljning ingick 34 i olika åtgärdsområden och fyra var okalkade referenslokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_19&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss