Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Uppföljning av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län 2008

Jönköpings län har 14 regionala miljökvalitetsmål. Av dem bedöms ett mål nås inom tidsramen, fem bedöms kunna nås om ytterligare åtgärder genomförs och åtta mål bedöms vara mycket svåra eller inte möjliga att nå till år 2020 (år 2050 för Begränsad klimatpåverkan). Av de mål som är mycket svåra att nå utmärker sig Bara naturlig försurning i Jönköpings län. Trots att det pågår en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar är sjöar, vattendrag och marker där fortfarande försurade. Särskilt positivt i Jönköpings län är arbetet för att nå Levande sjöar och vattendrag. Det innebär att flera delmål under detta mål bedöms kunna nås. Bedömningen av de 14 regionala miljökvalitetsmålen överensstämmer med den nationella bedömningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_28&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss