Strandnära boende - Kompletterande studie för klassning av kulturvärden inom projektet Strandnära boende

I denna kompletterande studie av kulturvärden inom projektet Strandnära boende görs ett nytt försök att i text och bild klassa landskapet kring de tio exempelsjöarna utifrån skydds-värde/bevarandevärde. Rapporten är ett kulturhistoriskt underlag för den kommunala planeringen i ärenden som rör bebyggelse i strandnära lägen. Ur kulturhistorisk synpunkt bör framhållas svårigheten att dela upp landskap och sätta gränser. Alla landskap gränsar till andra landskap. I varje meter finns grannskapseffekten inbyggd. Även synliga gränser, som skiftesgränser, gräns mellan gata och tomt, mellan stad och landsbygd kan definieras annorlunda med andra urvalskriterier. Landskap hakar i varandra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_13&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss