Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regionalt metodutvecklingsprojekt avseende fångsteffektivitet hos nettingfällor

År 2007 erhöll Länsstyrelserna i Jönköpings-, Gävleborgs- och Västernorrlands län ett anslag om 300 000 kronor från Naturvårdsverket för att genomföra ett metodutvecklingsprojekt inom ramen för regional miljöövervakning. Även Länsstyrelserna i Gotlands- och Stockholms län har medverkat vid genomförandet av projektet. Syftet med projektet var att ta fram ett standardiserat fångsteffektivitetsvärde för nettingfällor med avseende på lekvandrande / lekande flodnejonöga. Flodnejonögat är klassat som missgynnat (NT) i rödlistan och en standardiserad metod att uppskatta populationsstorlek är ett viktigt verktyg för att bedöma vilka vattendrag som har starka eller svaga bestånd och styra prioriteringar vid bevarandeåtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_20&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss