Nissöga i södra Vätterns strandzon

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i början av juli månad utfört ett inventeringsprovfiske i södra Vätterns strandzon samt i tre av de tillrinnande vattendragen i syfte att belägga eventuell förekomst av den tidigare rödlistade arten nissöga (Cobitis taenia). Projektet är en uppföljning av 2004 års inventeringsprovfiske då arten påträffades på flera lokaler i norra och mellersta Vätterns strandzon. Nissöga fångades inte i någon av de totalt 13 provfiskade lokalerna vilket indikerar att arten inte tycks förekomma i Vätterns södra delar. Detta fördelningsmönster stämmer väl överens med tidigare känd litteratur (Andersson med flera 1954). Däremot fångades, vilket framgår i föreliggande rapport, ett flertal andra arter (totalt 7 stycken).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_26&context=25