Metodstudie: Dykning och fotografering/filmning med undervattenskamera - ett komplement till undersökningstypen: övervakning av stormusslor

Huvudsyftet med den nuvarande undersökningstypen "övervakning av stormusslor" är att avgöra om det undersökta musselbeståndet är livskraftigt. För att kunna avgöra detta har hittills en rad olika metoder använts. Främst har vattenkikare använts vid inventering av levande stormusslor. Metoden fungerar tillfredsställande i grunda partier med djup ned till cirka en meter. Är siktdjupet på lokalen dåligt, till exempel på grund av att vattendraget är grumligt eller starkt färgat, minskar dock det maximala djupet vid vilket man kan utnyttja vattenkikare. Detta gör metoden relativt begränsad i sin användning och fungerar bäst under perioder då vattnet är relativt klart och fritt från partiklar, eller på lokaler med enbart grunt vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_12&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss